Album Gigantik säljes

Album Gigantik

Album Gigantik hotet från stålhanden Science fiction ifrån 1980 sliten dock ej toksliten med hål
eller lösa sidor. Frakt tillkommer.

Pris: 20