Guldnummer köpes

Önskar köpa ett lätt telefonnr.
Ger bra betalt för rätt nr.

Pris: <1000