Översättare/tolk svenska-ryska säljes

Mitt namn är Olga. Jag är färdigutbildad språkvetare och lärare med goda kunskaper i svenska utöver mitt modersmål ryska. Numera bor jag i Sverige och erbjuder gärna mina tolk- och översättningstjänster till alla som samarbetar, vill samarbeta med ryska partners eller funderar på att besöka Ryssland. Dessutom erbjuder jag lektioner i ryska för dem som vill lära sig detta språk och dem som vill kunna ryska vardagsfraser inför resan till Ryssland. Jag kan också hjälpa er som kommunikationsguide eller konsult i era kontakter med Ryssland.
Kontakta mig gärna via e-mejl olga.kostina3@gmail.com eller per telefon 0762957007.