takskottning säljes

takskottning

Takskottning

Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Vintertid händer det tyvärr ibland att istappar faller ner från hustak och skadar fotgängare.

Fastighetsägaren är även ansvarig för att anlitat företag följer lagar och normer för arbete på tak och höga höjder, en nedfallande spade eller person är minst lika farlig som nedfallande is och snö!