Vilkor

Dessa regler kan komma att „ndras utan f”rvarning.

 1. Vid annonsering som har med djur att g”ra, s† m†ste du f”lja Djurskyddsmyndighetens regler g„llande hantering av djur. Exempelvis s† f†r du inte sk„nka bort katter och hundvalpar yngre „n 8 veckor. Det skall tydligt framg† av annonsen att djuren inte ”verl†tes tidigare „n s†.
 2. Vid annonsering av mjukvara, s† m†ste det framg† i din annonstext att produkten „r original.
 3. All f”rs„ljning av varor som strider mot svensk lag „r totalt f”rbjuden. S†dana annonseringar polisanm„les.
 4. Annonserna.nu f”rbeh†ller sig r„tten att n„r som helst och utan f”rvarning ta bort din annons om denna anses som st”tande eller icke passande.
 5. Annonsbilder som kan vara st”tande (t.ex. av pornografisk natur) „r inte till†tna. Annonser inneh†llande s†dana bilder tas bort utan f”rvarning.
 6. Du f†r absolut inte l„nka eller h„nvisa till andra sidor eller tj„nster.
 7. Du f†r inte annonsera f”r produkter och tj„nster som kan medf”ra att Annonserna.nu bryter mot Svensk lag, exempelvis upphovsr„ttslagen.
 8. Du skall ta bort din annons om den har blivit inaktuell.
 9. Det „r inte till†tet att annonsera eller marknadsf”ra Pyramidspel eller liknade verksamhet exempelvis n„tverksf”rs„ljning.
 10. Annonserna.nu tar inget ansvar f”r annonsernas inneh†ll och kvalitet.
 11. Anv„ndaren har inte r„tt att rikta skadest†ndskrav mot Annonserna.nu vid drift stopp.
 12. Annonsering f”r f”retagsprodukter „r inte till†ten! exempelvis h„lsoprodukter, jobba hemifr†n, sk”nhetspreparat och liknande annonser kommer att tas bort utan f”rvarning.
 13. Du f†r inte annonsera ut v„ktarkl„der, poliskl„der, vapen, leksaksvapen, tobak, alkohol, droger, l„kemedel, knivar, kaststj„rnor, krigsmaterial.
 14. Din annons f†r inte inneh†lla bilder p† en vara som du inte „ger, du f†r heller inte l†na bilder ifr†n andra annons”rer utan medgivande fr†n annons”ren.
 15. Transaktioner mellan k”pare och s„ljare sker helt utan inverkan fr†n oss.

Bryter du mot dessa enkla regler, s† kommer vi att ta bort din annons utan f”rvarning. Skulle din annons inneh†lla olagligt material, exempelvis piratkopierad mjukvara, s† kommer vi att ”verl„mna ditt IP-nummer och andra uppgifter till polisen.